Pregled je namenjen ugotavljanju sposobnosti za vožnjo oziroma pridobitvi ali podaljšanju vozniškega dovoljenja vseh kategorij. Po pregledu izdamo potrdilo, ki ga stranka nato predloži zdravniku medicine dela, prometa in športa.

Pregled je primerljiv s pregledom za korekcijska očala.

NAROČILO NA PREGLED